Τον Απρίλιο του 2006 ιδρύθηκε Επιστημονικό και Κοινωνικό Σωματείο με την επωνυμία «Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού» (ΕΜΕΔΙΠ), με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Σκοπός της «Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού» είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων, των θεραπευτικών εξελίξεων και των μεθόδων που αφορούν τις ασθένειες του «διαβητικού ποδιού» στην Ελλάδα, η εξειδικευμένη μελέτη των παθήσεων των άκρων ποδών σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και η ανάληψη κάθε νόμιμης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην προαγωγή της υγείας και της ευημερίας των πασχόντων από Σακχαρώδους Διαβήτη και δη των παθήσεων του «διαβητικού ποδιού», σύμφωνα και με τις αρχές της Ομάδας Μελέτης των Παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Σακχαρώδους Διαβήτη «The Diabetic Foot Study Group (DFSG) of The European Association for the Study of Diabetes (EASD)».