Οι δραστηριότητες του Σωματείου αναπτύσσονται σε τρεις τομείς :

 1. Στον επιστημονικό, μελετητικό και ερευνητικό τομέα,
 2. Στον κοινωνικό τομέα και
 3.  Στον συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό τομέα.

 

Ειδικότερα η Εταιρία επιδιώκει:

 • Την προαγωγή της ιατρικής έρευνας και μελέτης πάνω σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων του διαβητικού ποδιού, μέσα από την αρμονική συνεργασία των διαβητολόγων, ορθοπεδικών, αγγειολόγων χειρουργών αλλά και όλων των άλλων επιστημόνων ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη θεραπεία των ασθενών διαβητικών παθήσεων των άκρων.
 • Την βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών προς τους πάσχοντες από ΣΔ, και ειδικότερα στον τομέα του διαβητικού ποδιού.
 • Την ανταλλαγή και προώθηση γνώσεων μεταξύ των ιατρών και άλλων επιστημόνων της υγείας, σε σχέση με τις παθήσεις των διαβητικών κάτω άκρων (ποδιών) για την αποτελεσματική θεραπεία των πασχόντων από την ασθένεια αυτή
 • Την επιμόρφωση των ασθενών διαβητικών σε θέματα προστασία τους,
 • Την ενημέρωση του κοινού δια επιστημονικών πληροφοριών, ειδικότερα δε για την σημασία της πρόληψης, της πρώιμης διαγνώσεως και της σωστής ιατρικής περιθάλψεως, στον παραπάνω τομέα.
 • Την διαφωτιστική και επιστημονική ανάπτυξη με επιμορφωτικά και επικοινωνιακά μέσα για την κατανόηση της νόσου και την πρόληψη και θεραπεία της.
 • Την συμμετοχή της Εταιρείας και των μελών της στην διαφώτιση, καθοδήγηση, επιμόρφωση, ενημέρωση κλπ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών υγείας, υγιεινής και κοινωνικής ττρόνοιας ή ατόμων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από την ασθένεια αυτή.
 • Την παρακολούθηση και εξέταση των επιστημονικών επιτευγμάτων πάνω στα παραπάνω θέματα, ώστε να υπάρχει διαρκής και σύγχρονη ενημέρωση για νέες μεθόδους και ιατρικές πρακτικές πρόληψης και θεραπείας.
 • Την ανάληψη ή συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ε. Ε.
 • Την οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, συναντήσεων και επιστημονικών μελετών καθώς και επιστημονικών και επιμορφωτικών ταξιδιών.
 • Την σύνδεση, συνεργασία και επαφή με άλλες παρεμφερείς επιστημονικές εταιρίες, συλλόγους, ινστιτούτα, εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά και μη ιδρύματα, αρμόδιους φορείς της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γενικά του εξωτερικού, για θέματα και προβλήματα των πασχόντων από την παραπάνω ασθένεια.
 • Την παροχή ηθικής, κοινωνικής, υλικής και τεχνικής βοήθειας στους πάσχοντας από τις παραπάνω ασθένειες.
 • Την δημιουργία Λεσχών, Αναγνωστήριων, Εντευκτηρίων, Βιβλιοθηκών, έκδοση περιοδικών, βιβλίων και εντύπων σε ηλεκτρονική και μη μορφή, και διαφόρων Κοινωνικών Έργων.