ΕΤΑΙΡEΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΕΜΕΔΙΠ)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: ΠΟΝΤΟΥ 104, 115 27, ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 210 747 00 89

Fax: 210 747 00 44

E-mail: emedip@otenet.gr