Συνέδρια

7-10 July, AKS Hotel, Porto Heli, Greece

Rome, Italy, December 1-3

17-18 Μαρτίου 2011, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

15-18 Απριλίου 2010, Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza

27-29 Μαρτίου 2008, Αθήνα