3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Με Διεθνή Συμμετοχή

9-11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Carave- πρόληψη ακρωτηριασμών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ