Σεμινάρια

25-27 Φεβρουαρίου 2011, Καρπενήσι, Ξενοδοχείο Montana

8-10 Οκτωβρίου 2010, Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Porto Carras Meliton