Σεμινάρια

9 Μαρτίου 2017 – 6 Απριλίου 2017

1 Δεκεμβρίου 2016 – 19 Ιανουαρίου 2017

5 Μαϊου – 29 Σεπτεμβρίου 2016

με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη»
9-04-2016
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Ν.Σ.Ε.

24 Μαρτίου 2016 – 21 Απριλίου 2016