9η πανελλήνια Διημερίδα: Διαβητικό πόδι έλκη στα κάτω άκρα – πρόληψη ακρωτηριασμών

Παρακαλούμε κάνετε λήψη του εντύπου