2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή.

21 Φεβρουαρίου – 23 Φεβρουαρίου 2013

Θεσσαλονίκη. Ξενοδοχείο THE MET

Δελτίο Εγγραφής

Α’  Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα