14η Πανελλήνια Διημερίδα

Διαβητικό πόδι

Έλκη στα κάτω άκρα – πρόληψη ακρωτηριασμών

18  – 20 Οκτωβρίου 2013

Λίμνη Πλαστήρα,  Ξενοδοχείο NAIADES

Θεματολογία  Εκδήλωσης

Τελικό  Πρόγραμμα