6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών

11-12 Απριλίου 2013

Ίδρυμα Ευγενίδου – Πλανητάριο,  Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών

Πρόγραμμα Συνεδρίου