ΙΝΚΡΕΤΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του

Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

24-05-2014

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Σ.Ν.Ε.