Ιατρικός Τύπος

Κάθε μισό λεπτό ένα “πόδι” χάνεται στον κόσμο