16η Πανελλήνια Διημερίδα

Διαβητικό πόδι

Έλκη στα κάτω άκρα – πρόληψη ακρωτηριασμών

17 – 19  Οκτωβρίου  2014

Βασιλίτσα,  Γρεβενών

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ