ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟY

Για την εγγραφή σας απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας ή άλλος ακαδημαϊκός τίτλος (π.χ. πτυχίο ιατρικής, πτυχίο φαρμακευτικής, πτυχίο νοσηλευτικής, πτυχίο ποδολόγου-ποδοθεραπευτή)
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  4. Υποστήριξη της υποψηφιότητας σας από δύο εγγεγραμμένα μέλη
  5. Ποσό εγγραφής 30 ευρώ
  6. Ετήσια συνδρομή 15 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται στο λογαριασμό της Εταιρείας μας:

  • Τράπεζα: Πειραιώς
  • Όνομα κατόχου λογαριασμού: ΕΤΑΙΡEΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (ΕΜΕΔΙΠ)
  • Αριθμός λογαριασμού: 5263 030743 601

Τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με φωτοτυπία της κατάθεσης των χρημάτων (στην οποία πρέπει απαραίτητα να γράφεται το όνομα σας) σας παρακαλούμε να τα στείλτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας με απλή επιστολή. Μπορείτε επίσης να τα στείλετε με Φαξ ή και με E-mail.

Παρακαλούμε κάνετε λήψη του αρχείου ‘ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ’