9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή

1 -4 Φεβρουαρίου 2024
ΑΘΗΝΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CROWNE PLAZA

Α’ Ανακοίνωση

Web site συνεδρίου