7ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ

2-5 Φεβρουαρίου 2023

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

Τελικό Πρόγραμμα