5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή

5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή

31 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

Επιστημονικό Πρόγραμμα