4ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού  Με Διεθνή Συμμετοχή

6-8 Φεβρουαρίου 2014

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Α’ Ανακοίνωση

Δελτίο Εγγραφής

Τελικό Πρόγραμμα