3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή
5 Φεβρουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 2015
Θεσσαλονίκη. Ξενοδοχείο "THE MET"

Τελικό Πρόγραμμα