3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα

«Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη»

16/6/2017

Αμφιθέατρο  του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

(οδός 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη).