28η Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

20 – 22Σεπτεμβρίου 2024

ΑΡΤΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ