27η Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

15 -17 Σεπτεμβρίου 2023
ΔΡΑΜΑ. HYDRAMA GRAND HOTEL

Web site συνεδρίου