24η Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΜEΔIΠ

11 – 13 Οκτωβρίου 2019

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ξενοδοχείο Aeton Melathron

Επιστημονικό Πρόγραμμα