Συνέδρια

11 – 13 Οκτωβρίου 2019 ΤΡΙΚΑΛΑ Ξενοδοχείο Aeton Melathron Επιστημονικό Πρόγραμμα

5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΕΜΕΔΙΠ με Διεθνή Συμμετοχή 31 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου 2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET Επιστημονικό Πρόγραμμα

October 18-20, 2018 Santorini Greece Transatlantic DLES website Save the Date TDLES 2018  

 1 -3 Ιουνίου 2018 ΤΗΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1-4 Φεβρουαρίου 2018 Αθήνα. Ξενοδοχείο Crowne Plaza ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ