Συνέδρια

October 18-20, 2018 Santorini Greece Transatlantic DLES website Save the Date TDLES 2018  

 1 -3 Ιουνίου 2018 ΤΗΝΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1-4 Φεβρουαρίου 2018 Αθήνα. Ξενοδοχείο Crowne Plaza ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13 – 15 Οκτωβρίου 2017 ΣΕΡΡΕΣ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΦΟΙ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ