Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία

Επιστημονική Εκδήλωση:

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Παθολογία»

31 Μαρτίου  – 1 Απριλίου 2018

Χαλκίδα

Ξενοδοχείο “LUCY”

Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

https://www.hsintmed.gr/