2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη»

9-04-2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  424  Γ.Ν.Σ.Ε.

Επιστημονικό  Πρόγραμμα