ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ  ΠΟΔΙ

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Hotel Du Lac

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

9ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Hotel Du Lac