Τα επιθέματα διατηρούν καθαρό το έλκος, απορροφούν το εξίδρωμα διατηρώντας ταυτόχρονα το κατάλληλο υγρό περιβάλλον στην περιοχή της εξέλκωσης, δρούν αιμοστατικά και προστατεύουν από λοιμώξεις. Με τους τρόπους αυτούς η χρησιμοποίηση των επιθεμάτων επιταχύνει την επούλωση και βοηθά στην αποκατάσταση των ελκών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιθεμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των ελκών. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου τύπου του επιθέματος είναι το είδος του έλκους (νευροπαθητικό, ισχαιμικό ή νευροισχαιμικό), ο βαθμός εξίδρωσης του έλκους, το στάδιο επούλωσης του έλκους και η παρουσία ή όχι λοίμωξης (τα επιθέματα βέβαια δεν υποκαθιστούν την ανάγκη αντιμικροβιακής θεραπείας).