4ο Συμπόσιο για τις Παθήσεις του Διαβητικού Ποδιού

2 – 5 Φεβρουαρίου 2017

Θεσσαλονίκη. Ξενοδοχείο ΤΗΕ ΜΕΤ

Τελικό Πρόγραμμα