26η Επιστημονική Εκδήλωση της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

9 – 11 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΕΒΕΖΑ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MARGARONA ROYAL

Επιστημονικό Πρόγραμμα