Διημερίδες

10-12 Δεκεμβρίου 2010, Λάρισα, Ξενοδοχείο CLASSICAL LARISSA IMPERIAL

11–13 Δεκεμβρίου 2009, Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Du Lac